اهداف
فرهنگ سازی اهدای پلاسما به عنوان یک عمل انسانی و معنوی برای رفع نیاز بیماران هموفیلی و سرطانی به منظور دسترسی به داروهای کمیاب
مشاهده اهداف
چشم انداز
تبدیل شدن به یک الگوی متعالی در جهت فرهنگ سازی اهدای پلاسما در سطح کشور و خودکفایی در تامین داروهای حیاتی
مشاهده چشم اندازها
ماموریت
کسب بالاترين بازده ممکن در زمینه جمع آوری پلاسمای انسانی در جهت تامین داروهای بیماران خاص با اتکاء به نیروهای توانمند
مشاهده ماموریت‌ها

قصد اهدای پلاسما دارید و یا می خواهید با ما ارتباط برقرار کنید؟

شماره تماس:

7530 6621 021

همکاران تجاری